Ukrainas konfliktā cietušo atbalsta fonds

Reģistrācijas Nr. 40008228886
Konts: LV28PARX0016357080001
maksājuma mērķis "Ukrainas karavīru ārstēšana"

Календар свят. Мова, граматика, спілкування

 

 

Новини від Яніса

Опубліковано 2015-01-26

.... Яніс і його помічники готують п’яту поїздку в Україну. Яніс:

Ziedojumi 5. kravai tika saņemti arī šodien. Mūsu busiņš pildās strauji jo strauji. Par visu pēc kārtas:

1) Ukrainas draugs Ilmārs, kurš pagājušoreiz mūs pārsteidza ar kara medicīnas brīnumiem, arī šoreiz ziedoja augstākās klases pārsienamos materiālus un dzīvību glābjošo Celox marli, kas pasūtīti no Izraēlas. Bez tam šodienas ziedojumā bija arī binoklis, biezās bikses, vitamīni u. c. nepieciešamais.
2) Nākamā tikšanās bija ar vēl vienu pastāvīgo ziedotāju, arī Ilmāru. No viņa saņemta taktiskā mugursoma, ķīmiskie gaismekļi (Lightsticks) un virszābaki.
3) Normunds ziedoja divus maisus virteņu un trīs spuldžu kastes. Vīri frontē noteikti atradīs pielietojumu šīm mantām.
4) Šodien arī iegādājāmies mantas, ko "pasūtīja" DUK vienība "Barss" (https://www.facebook.com/groups/sos.ukrainai/permalink/1593968294159586/ ):
- par 46 eiro iegādāti divi lukturi ar saules baterijām (izlietota daļa Dzintras un Jurģa ziedojumu);
- nopirkti arī divi automašīnu instrumentu komplekti (paldies par padomu mana auto mehāniķim!). Pirkumam iztērēts 239,61 eiro (izlietots anonīma ziedotāja un daļa no Jurģa un Aivja ziedojumiem).
Tādējādi minētajai vienībai esam sagādājuši visu, ko solījām!
5) Pasūtījām un šodien saņēmām arī 50 iepakojumus Nurofen Antigrip. Samaksāti 178 eiro. Šim pirkumam izlietoti Ramonas, Ivetas, Ditas, Gunta un Raimonda, Gata, Alvila, kā arī daļa Aivja un Ingas ziedojumu.
6) Naudas ziedojumi saņemti no anonīma ziedotāja (50 eiro), Jolantas (100 eiro), Ingas (50 eiro ar norādi "bēgļiem vai ievainotajiem karavīriem vai karavīru bērniem"), Mareka (250 eiro), Aigara (50 eiro).

Liels paldies visiem ziedotājiem!

========================================================

Сегодня продолжалась работа по укомплектованию пятого груза помощи. Наш бусик стремительно наполняется... Обо всем по порядку:
1) Друг Украины Илмарс, который в прошлый раз удивил нас чудесами военной медицины, на сей раз тоже передал перевязочные материалы высочайшего качества и жизнеспасающий бинт Celox, заказанные из Израиля. К тому же Илмарс пожертвовал бинокль, ватные штаны, витамины и др.
2) Следующий пожертвователь тоже повторно помогает защитникам Украины, и его тоже зовут Илмарс. Получен тактический рюкзак, mugursoma, химические светильники (Lightsticks) и верхние сапоги.
3) Нормундс передал два мешка гирлянд и три коробки лампочек. Умельцы на фронте этому добру обязательно найдут применение
4) Сегодня мы приобрели вещи, "заказанные" отрядом ДУК "Барсс" (https://www.facebook.com/groups/sos.ukrainai/permalink/1593968294159586/ ):
- за 46 евро куплено два фонаря с солнечными батареями (потрачено часть пожертвований Дзинтры и Юргиса);
- также куплено два комплекта инструментов для ремонта автомашин (спасибо за дельный совет моему автомеханику!). Потрачено 239,61 евро (на эту покупку использовали деньги, пожертвованные анонимным пожертвователем, а также часть пожертвований Юргиса и Аивиса).
Таким образом мы достали/купили все, что обещали упомянутому отряду. 
5) Заказаны и сегодня получены 50 упаковок лекарств Nurofen Antigrip на общую сумму 178 евро. Потрачены пожертвования Рамоны, Иветы, Диты, Гунтиса и Раймондса, Гатиса, Алвилса и часть денег, пожертвованных Айвисом и Ингой.
6) Денежные пожертвования от анонимного пожертвователя (50 евро), Йоланты (100 евро), Инги (50 евро с пометкой "для беженцев или раненных солдат или солдатским детям"), Марекса (250 евро), Айгарса (50 евро).

Большое спасибо всем пожертвователям!

А маленька Анне стала  справжнім патріотом і своєї Батьківщини -Латвії, і  вже ставшої рідної-України.