Ukrainas konfliktā cietušo atbalsta fonds

Reģistrācijas Nr. 40008228886
Konts: LV28PARX0016357080001
maksājuma mērķis "Ukrainas karavīru ārstēšana"

Календар свят. Мова, граматика, спілкування

 

 

Vislatvijas akcija „Izšujam Latvijas ukraiņu dvieli” 25-12-2011

Опубліковано 2015-01-11

2011.gada 17.decembrī ar lūgšanu un audekla iesvētīšanu aizsākās Vislatvijas akcija „Izšujam Latvijas ukraiņu dvieli”.

Iniciatīvu kopīgi izšūt Latvijas ukraiņu dvieli uzņēmās trīs ukraiņu sievietes – Oļena Grabara (Latvijas ukraiņu savienība), Tatjana Lazda un Tatjana Dudčenko (Jelgavas ukraiņu kultūras centrs "Džerelo"), kuru centienus atbalsta Rīgas ukraiņu skola, ukraiņu tautas teātris un Latvijas ukraiņu biedrības: „Vodograj” no Rēzeknes, „Mrija” no Daugavpils, „Kobzar” no Ventspils, „Jatraņ” no Vangažiem, „Svitanok” no Liepājas, „Dnipro” no Rīgas, Latvijas ukraiņu savienība, Latvijas ukraiņu sieviešu savienība, „Džerelo” no Jelgavas un "Javir" no Jēkabpils.

Garīdznieks tēvs Grigorijs no Jēkabpils ir svētījis šos mūsu centienus.

Ar novēlējumu „līdzenus krustiņus”, Oksanas Dovirakas ģimene no Kolomijas atsūtīja 5     metrus pašausta audekla un diegus izšūšanai, bet dvieļa izšūšanai nepieciešamo shēmu palīdzēja izstrādāt Tarass Kuļiks no Kijevas.

Dvielis tiks izšūts ar sarkaniem un melniem diegiem, kur sarkanā krāsa simbolizē prieku, dzīves enerģiju, melnā – zemi, bagātību.

Koks, kas aug vāzē-podā – tas ir simbolisks dzīves koks, kas izaudzis no zariņa, kurš nolauzts no vispasaules dzīvības koka. Uz mūsu Dvieļa izšūtā vāze simbolizē Ukrainu, bet 12 lielās puķes – ukraiņu biedrības Latvijā. Mazie ziediņi un pumpuri – tie ir mūsu bērni un mazbērni, mūsu nākotne.

Dvieļa vidū – vainags no ozola un irbenāja zariņiem. Irbenājs ir Ukrainas simbols, tāpat kā ozols ir Latvijas nacionālais koks. Ozola zariņi uz dvieļa savijušies ar irbenāja zariņiem, tāpat kā mūsu ukraiņu likteņi ir savijušies šeit uz Latvijas zemes.

Dvieļa apakšējā malā savijušās četras stihijas – ūdens, uguns, zeme un gaiss – sensenie simboli – trīsstūri, krusti, rombi, astoņstaru zvaigzne, kas redzama gan ukraiņu, gan latviešu ornamentos. Tās kalpo kā aizsargājoši elementi, kas nes labestību un harmoniju starp materiālo un garīgo dzīvi, apvieno paaudzes un tautas.

Akcijas mērķis ir ukraiņu diasporas pārstāvju nacionālās pašapziņas un valstiskās piederības veicināšana, mīlestība pret savu tēvzemi Ukrainu un Latviju – zemi, kurā dzīvo un aug mūsu bērni un mazbērni, kā arī vienotas un saliedētas atmosfēras veidošana starp tautām.

Tautisko dvieli, kura garums ir 5 m un platums 65 cm, izšūs meistari no dažādām Latvijas pilsētām laika periodā no 2012. līdz 2013. gadam. Pirmās Tautisko dvieli sāks izšūt jelgavnieces, bet jau martā tas svinīgi tiks nodots tālāk darba turpināšanai meistarēm no Jēkabpils.

Izšūtais Tautiskais dvielis glabāsies LU Akadēmiskās bibliotēkas Ukraiņu Centrā, bet pastāv iespēja to eksponēt ukraiņu biedrībās Latvijā vai ārpus valsts robežām.