Latvijas Ukraiņu kongress ir sabiedriskā organizācija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2012. gada 9. augustā.

Latvijas Ukraiņu kongress ir Pasaules Ukraiņu kongresa (PUK) un Eiropas Ukraiņu kongresa (EUK) biedrs.

Biedrības mērķi ir:

  • Latvijā dzīvojošo ukraiņu apvienošana, lai saglabātu un nostiprinātu ukraiņu nacionālo identitāti, veicinātu integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā;
  • Ukraiņu valodas, kultūras, tradīciju, paražu saglabāšana un attīstība;
  • Palīdzēt nodrošināt latviešu valodas apmācības, lai ukraiņi varētu veiksmīgāk integrēties Latvijas sabiedrībā;
  • Veicināt ukraiņu  uzņēmējdarbības un  kultūras biedrību integrāciju Baltijas valstu (Latvijas Lietuvas, Igaunijas) sabiedrībā;
  • Dibināt masu saziņas līdzekļus, veikt izdevēju darbību;
  • Atbalstīt Latvijas un Ukrainas kultūras pasākumus, organizēt tos (teātri, kino, festivāli, izstādes u.tml.);